Ichiro Suzuki Bateador vs Estad. Pitcheo

 Ichiro Suzuki vs.
- Último Juego: 30/09 vs. TEX