- Final: Individuales Masculinos -
12
44
66
Finales - Cancha Central
- Semifinales: Individuales Masculinos -
12
41
64
Semifinales - Cancha Central
12
66
34
Semifinales - Cancha Central
- Cuartos de Final: Individuales Masculinos -
12
677
465
Cuartos de Final - Cancha Central
12
21
66
Cuartos de Final - Cancha Central
12
776
652
Cuartos de Final - Cancha Central
123
6363
7746
Cuartos de Final - Cancha Central
- Segunda Ronda: Individuales Masculinos -
12
7136
6113
Segunda Ronda - Cancha Central
12
76
53
Segunda Ronda - Cancha Central
123
632
466
Segunda Ronda - Cancha Central
12
32
66
Segunda Ronda - Cancha Central
12
51
76
Segunda Ronda - Cancha Central
12
6662
7877
Segunda Ronda - Next Gen Court
1
2
1
Segunda Ronda - Next Gen Court
123
7743
6566
Segunda Ronda - Cancha Central
- Primera Ronda: Individuales Masculinos -
12
66
44
Primera Ronda - Next Gen Court
12
10
62
Primera Ronda - Cancha Central
12
67
45
Primera Ronda - Cancha Central
12
67
35
Primera Ronda - Next Gen Court
12
35
64
Primera Ronda - Next Gen Court
12
45
67
Primera Ronda - Cancha Central
12
31
66
Primera Ronda - Cancha Central
123
6366
7734
Primera Ronda - Cancha Central
123
77466
62678
Primera Ronda - Cancha Central
12
66
32
Primera Ronda - Cancha Central
12
786
663
Primera Ronda - Cancha Central
12
786
663
Primera Ronda - Cancha Central
12
43
66
Primera Ronda - Next Gen Court
123
6696
47113
Primera Ronda - Cancha Central
12
623
776
Primera Ronda - Next Gen Court
12
55
77
Primera Ronda - Next Gen Court