- Final: Individuales Masculinos -
12
34
66
Finales - Cancha Central
- Semifinales: Individuales Masculinos -
12
53
76
Semifinales - Cancha Central
12
562
777
Semifinales - Cancha Central
- Cuartos de Final: Individuales Masculinos -
123
746
563
Cuartos de Final - Cancha Central
12
40
66
Cuartos de Final - Cancha Central
12
53
76
Cuartos de Final - Cancha Central
12
52
76
Cuartos de Final - Cancha Central
- Segunda Ronda: Individuales Masculinos -
12
34
66
Segunda Ronda - Cancha Central
123
644
366
Segunda Ronda - Cancha Central
123
462
646
Segunda Ronda - Cancha Central
123
07869
666711
Segunda Ronda - Cancha Central
12
13
66
Segunda Ronda - Cancha Central
12
786
664
Segunda Ronda - Cancha Central
123
166
612
Segunda Ronda - Cancha Central
12
465
677
Segunda Ronda - Cancha Central
- Primera Ronda: Individuales Masculinos -
123
637
365
Primera Ronda - Cancha Central
12
45
67
Primera Ronda - Cancha Central
12
786
663
Primera Ronda - Court 1
123
3776
6654
Primera Ronda - Cancha Central
123
467
645
Primera Ronda - Cancha Central
12
644
776
Primera Ronda - Cancha Central
12
67
46
Primera Ronda - Cancha Central
12
66
41
Primera Ronda - Cancha Central
12
465
677
Primera Ronda - Cancha Central
12
677
463
Primera Ronda - Cancha Central
12
776
633
Primera Ronda - Court 1
123
77663
63786
Primera Ronda - Cancha Central