- Final: Individuales Masculinos -
12
66
24
Finales - Cancha Central
- Semifinales: Individuales Masculinos -
12
624
776
Semifinales - Cancha Central
12
46
67
Semifinales - Cancha Central
- Cuartos de Final: Individuales Masculinos -
123
7378
5666
Cuartos de Final - Cancha Central
12
776
652
Cuartos de Final - Cancha Central
12
678
466
Cuartos de Final - Cancha Central
12
776
624
Cuartos de Final - Cancha Central
- Segunda Ronda: Individuales Masculinos -
123
4664
6277
Segunda Ronda - Court 1
12
42
66
Segunda Ronda - Cancha Central
12
53
76
Segunda Ronda - Cancha Central
12
66
41
Segunda Ronda - Cancha Central
123
466
634
Segunda Ronda - Court 1
12
797
675
Segunda Ronda - Cancha Central
12
76
54
Segunda Ronda - Cancha Central
12
467
679
Segunda Ronda - Cancha Central
- Primera Ronda: Individuales Masculinos -
123
5774
7636
Primera Ronda - Cancha Central
12
36
67
Primera Ronda - Cancha Central
123
616
363
Primera Ronda - Cancha Central
12
66
33
Primera Ronda - Cancha Central
12
66
24
Primera Ronda - Court 1
12
66
41
Primera Ronda - Cancha Central
Primera Ronda - Cancha Central
12
66
32
Primera Ronda - Cancha Central
123
4776
6611
Primera Ronda - Cancha Central
12
67
35
Primera Ronda - Cancha Central
123
6626
3774
Primera Ronda - Court 1
12
23
66
Primera Ronda - Cancha Central
123
7731
6266
Primera Ronda - Cancha Central
123
7736
6363
Primera Ronda - Court 1
123
6654
3776
Primera Ronda - Cancha Central
12
43
66
Primera Ronda - Cancha Central